Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2019

Zestaw:
MIiR FKT 01 - dane dotyczące Funduszu Kredytu Technologicznego
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju
Źródło danych:
System informacyjny dotyczący Funduszu Kredytu Technologicznego;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju Raz w roku do 10 marca 2019 r. za rok 2018 - dane wstępne, do 15 lipca 2019 r. za rok 2018 - dane ostateczne;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny, Ministerstwo Finansów
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza). Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.65.19
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019