Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2019

Zestaw:
MPiT KUKE 01 - dane dotyczące działalności Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. gwarantowanej przez Skarb Państwa
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii
Źródło danych:
System informacyjny dotyczący Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółki Akcyjnej (KUKE S.A.);
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii 2 razy w roku do 10 marca 2019 r. za rok 2018 - dane wstępne, do 15 lipca 2019 r. za rok 2018 - dane ostateczne;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.65.13 1.65.19 1.65.31
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019