Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2019

Zestaw:
NBP PEGAZ 07 - dane dotyczące dochodów i transferów w ramach Statystyki Powiązań Gospodarczych z Zagranicą
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Narodowego Banku Polskiego
Źródło danych:
System Statystyki Powiązań Gospodarczych z Zagranicą;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Narodowy Bank Polski Raz w roku do 26 kwietnia 2019 r. za rok 2017 - dane ostateczne;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Narodowy Bank Polski Raz w roku do 30 sierpnia 2019 r. za rok 2018 - dane wstępne;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Bilans płatniczy Polski.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.65.13 1.67.01
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019