Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2019

Zestaw:
G-10.m - miesięczne dane o energii elektrycznej
Gestor zestawu:
Zestawy danych Ministerstwa Energii
Źródło danych:
G-10.m - miesięczne dane o energii elektrycznej
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Wytwórcy energii elektrycznej, w tym elektrownie i elektrociepłownie zawodowe oraz przemysłowe dla swoich jednostek lokalnych (osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej), a także podmioty gospodarki narodowej zajmujące się przesyłaniem, dystrybucją lub obrotem energią elektryczną oraz wyodrębnione w ich strukturze oddziały terenowe (osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej);

metoda obserwacji reprezentacyjnej na dobranej celowo próbie
Raz w miesiącu do 10. dnia po miesiącu za miesiąc i do 20 stycznia 2020 r. za grudzień 2019 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy www.are.waw.pl, Agencja Rynku Energii S.A.
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Bilanse paliw i energii. Ciepło i energia elektryczna. Dane adresowe i terytorialne. Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii. Dane identyfikacyjne. Infrastruktura elektroenergetyczna. Obciążenie respondentów. Rodzaj prowadzonej działalności.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.44.02 1.44.03
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019