Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
UM TM 01 - dane o transporcie morskim
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych urzędów morskich
Źródło danych:
System informacyjny dotyczący danych o transporcie morskim;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Urzędy morskie Raz w miesiącu do 5. dnia roboczego po miesiącu za miesiąc i do 11 stycznia 2021 r. za grudzień 2020 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Urząd Statystyczny w Szczecinie
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Porty morskie.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.50.01
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020