Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
URE SI EEE 01 - dane dotyczące ewidencji świadectw efektywności energetycznej
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Urzędu Regulacji Energetyki
Źródło danych:
System informacyjny dotyczący ewidencji świadectw efektywności energetycznej według wolumenu praw majątkowych przekazanych na TGE;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Urząd Regulacji Energetyki Raz w roku do 16 kwietnia 2021 r. za rok 2020 - dane wstępne, do 19 kwietnia 2022 r. za rok 2020 - dane ostateczne;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Główny Urząd Statystyczny
Urząd Regulacji Energetyki Raz w roku do 15 kwietnia 2021 r. za rok 2020 - dane wstępne, do 19 kwietnia 2022 r. za rok 2020 - dane ostateczne;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Ciepło i energia elektryczna. Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.44.01
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021