Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
URE SI PC 01 - dane dotyczące paliw ciekłych
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Urzędu Regulacji Energetyki
Źródło danych:
System informacyjny dotyczący paliw ciekłych;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Urząd Regulacji Energetyki Raz w kwartale do 15 maja 2020 r. za I kwartał 2020 r., do 17 sierpnia 2020 r. za II kwartał 2020 r., do 16 listopada 2020 r. za III kwartał 2020 r., do 15 lutego 2021 r. za IV kwartał 2020 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Ministerstwo Klimatu, Główny Urząd Statystyczny
Urząd Regulacji Energetyki Raz w kwartale do 15 maja 2020 r. za I kwartał 2020 r., do 17 sierpnia 2020 r. za II kwartał 2020 r., do 16 listopada 2020 r. za III kwartał 2020 r., do 15 lutego 2021 r. za IV kwartał 2020 r.;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Ministerstwo Klimatu, Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Bilanse paliw i energii. Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.44.01 1.44.03 1.44.11
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020