Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
UW SIDKIS 01 - dane dotyczące działalności klubów integracji społecznej
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych urzędów wojewódzkich
Źródło danych:
Systemy informacyjne dotyczące działalności klubów integracji społecznej;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Urzędy wojewódzkie Raz w roku do 30 kwietnia 2021 r. za rok 2020;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Charakterystyka działalności jednostek reintegracyjnych. Dane identyfikacyjne. Ekonomiczne aspekty działalności jednostek reintegracyjnych. Pracujący, w tym zatrudnieni. Społeczne aspekty działalności organizacji non-profit.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.04.07
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021