Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
WUG SI 01 - dane dotyczące gruntów przekształconych działalnością górniczą
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Wyższego Urzędu Górniczego
Źródło danych:
System informacyjny zawierający dane dotyczące gruntów przekształconych działalnością górniczą i szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Wyższy Urząd Górniczy Raz w roku do 31 sierpnia 2021 r. za rok 2020;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Grunty zdewastowane i zdegradowane. Monitoring gleb.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.01.02
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021