Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
ZUS KSI-CRPS 03 - dane dotyczące liczby dokumentów zgłoszeniowych i wyrejestrowujących do/z ubezpieczenia emerytalnego i rentowych oraz liczba ubezpieczonych zgłoszonych/wyrejestrowanych z kodem tytułu ubezpieczenia pracowników i prowadzących pozarolniczą działalność
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Źródło danych:
Kompleksowy System Informatyczny ZUS - Centralny Rejestr Płatników Składek;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Raz w kwartale do 23 kwietnia 2020 r. za I kwartał 2020 r., do 22 lipca 2020 r. za II kwartał 2020 r., do 21 października 2020 r. za III kwartał 2020 r., do 21 stycznia 2021 r. za IV kwartał 2020 r.;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Ubezpieczeni i płatnicy składek.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.04.01 1.04.06 1.23.02 1.61.17
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020