Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
SPUM WS 01 - Wykaz stowarzyszeń zwykłych i rejestrowych
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych starostw powiatowych, urzędów miast na prawach powiatu
Źródło danych:
Wykaz stowarzyszeń nadzorowanych ze względu na siedzibę przez starostę lub prezydenta miasta na prawach powiatu;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Starostwa powiatowe, urzędy miast na prawach powiatu Raz w roku do 29 stycznia 2021 r. według stanu na 31 grudnia 2020 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Cechy organizacyjno-prawne. Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Zakres działalności organizacji non-profit.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.04.01
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021