Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
NBP BIS 03 - dane dotyczące: podaży pieniądza i czynników jego kreacji, kursów walut, stóp procentowych i ich statystyki
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Narodowego Banku Polskiego
Źródło danych:
Bankowa Informacja Sprawozdawcza;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Narodowy Bank Polski Raz w miesiącu do 25. dnia po miesiącu według stanu na ostatni dzień miesiąca i do 25 lutego 2021 r. według stanu na 31 stycznia - dane skorygowane, do 25 marca 2021 r. według stanu na 28 lutego - dane skorygowane, do 23 kwietnia 2021 r. według stanu na 31 marca 2020 r. - dane skorygowane, do 25 maja 2021 r. według stanu na 30 kwietnia 2020 r. - dane skorygowane, do 25 czerwca 2021 r. według stanu na 31 maja - dane skorygowane, do 23 lipca 2021 r. według stanu na 30 czerwca 2020 r. - dane skorygowane, do 24 sierpnia 2021 r. według stanu na 31 lipca 2020 r. - dane skorygowane, do 24 września 2021 r. według stanu na 31 sierpnia 2020 r. - dane skorygowane, do 25 października 2021 r. według stanu na 30 września 2020 r. - dane skorygowane, do 25 listopada 2021 r. według stanu na 31 października - dane skorygowane, do 24 grudnia 2021 r. według stanu na 30 listopada - dane skorygowane, do 25 stycznia 2022 r. według stanu na 31 grudnia 2020 r. - dane skorygowane;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Podaż pieniądza.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.62.17
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021