Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
MSPiR RM 01 - dane dotyczące ratownictwa morskiego
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa
Źródło danych:
System dotyczący ratownictwa morskiego;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa Raz w roku do 29 lipca 2021 r. według stanu na 31 grudnia 2020 r.;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Urząd Statystyczny w Szczecinie
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Ratownictwo morskie.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.50.04
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021