Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
PKBWM WM 01 - dane dotyczące wypadków morskich
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich
Źródło danych:
System dotyczący wypadków morskich;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich Raz w roku do 29 lipca 2021 r. za rok 2020;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Urząd Statystyczny w Szczecinie
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Wypadki morskie.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.50.04
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021