Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
IUNiG SI 01 - dane dotyczące bilansów azotu i fosforu brutto
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach - Państwowego Instytutu Badawczego
Źródło danych:
System informacyjny Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach - Państwowego Instytutu Badawczego;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach - Państwowy Instytut Badawczy Co 2 lata do 31 sierpnia 2020 r. za lata 2016-2018, 2017-2019;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Bilanse substancji odżywczych.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.01.18
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020