Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
PGRP SI 01 - zakres wielkości udziałów Skarbu Państwa w spółkach
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
Źródło danych:
System informacyjny Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej Raz w roku do 30 czerwca 2020 r. za rok 2019;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Jednostki kontrolowane przez sektor instytucji rządowych i samorządowych – analiza.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.65.20 1.65.31
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020