Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
MRiRW SI 02 - dane dotyczące wypłat z części unijnej na rzecz ostatecznych beneficjentów w ramach PO Ryby 2014-2020
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Źródło danych:
System informacyjny Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Raz w roku do 10 kwietnia 2020 r. za rok 2018 - dane ostateczne;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Raz w roku do 17 sierpnia 2020 r. za rok 2019 - dane wstępne;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Raz w kwartale do 25 czerwca 2020 r. za I kwartał 2020 r., do 24 września 2020 r. za II kwartał 2020 r., do 23 grudnia 2020 r. za III kwartał 2020 r., do 26 marca 2021 r. za IV kwartał 2020 r.;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dotacje.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.67.01 1.67.03
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020