Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
KNF SIUKNF 06 - dane dotyczące spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, działających oraz będących w likwidacji albo w upadłości
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Komisji Nadzoru Finansowego
Źródło danych:
System informacyjny Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Komisja Nadzoru Finansowego 5 razy w roku do 15 maja 2020 r. za I kwartał 2020 r., do 17 sierpnia 2020 r. za II kwartał 2020 r., do 16 listopada 2020 r. za III kwartał 2020 r., do 18 lutego 2021 r. za IV kwartał 2020 r., do 2 września 2021 r. za rok 2020;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Ogólny rachunek zysków i strat SKOK.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.67.03
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020