Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
UKE RT 02 - dane dotyczące rynku telekomunikacyjnego
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Urzędu Komunikacji Elektronicznej
Źródło danych:
System informacyjny w zakresie rynku telekomunikacyjnego;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Urząd Komunikacji Elektronicznej Raz w roku do 19 sierpnia 2021 r. za rok 2020;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Abonenci telekomunikacyjni. Sieć telekomunikacyjna. Usługi telekomunikacyjne. Wartość usług.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.48.18
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021