Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
PPP E-6 - badanie cen artykułów konsumpcyjnych „Meble i zdrowie”
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
PPP E-6 - badanie cen artykułów konsumpcyjnych „Meble i zdrowie”
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Podmioty gospodarki narodowej prowadzące punkty sprzedaży detalicznej lub wykonujące usługi w Warszawie;

Co 3 lata do 20 listopada 2020 r. za październik - listopad 2020 r.;

dobrowolne
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
notowanie cen;
ankieter statystyczny w miejscu notowania cen
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Ceny rynkowe artykułów konsumpcyjnych.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.67.12
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020