Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
H-01a - sprawozdanie o działalności sklepów, aptek i stacji paliw
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
H-01a - sprawozdanie o działalności sklepów, aptek i stacji paliw
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Podmioty gospodarki narodowej prowadzące sprzedaż towarów poprzez sieć sklepów, sklepy detaliczne, stacje paliw;

metoda obserwacji reprezentacyjnej na wylosowanej próbie 25%
Raz w roku do 1 marca 2021 r. za rok 2020;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Cechy organizacyjno-prawne. Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Informacje o sprawozdawcy. Infrastruktura handlowa. Rodzaj prowadzonej działalności. Sprzedaż detaliczna i hurtowa. Obciążenie respondentów.

Szczegółowy zakres danych osobowych:
Numer telefonu. Adres do korespondencji. Adres poczty elektronicznej. Imiona i nazwiska.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.49.02
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021