Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
MF ANPRS PL 01 - dane o ruchu pojazdów na granicach Polski
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Finansów
Źródło danych:
Automatyczny System Rozpoznawania Numerów Rejestracyjnych;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Ministerstwo Finansów Raz w kwartale do 10 kwietnia 2020 r. za I kwartał 2020 r., do 10 lipca 2020 r. za II kwartał 2020 r., do 9 października 2020 r. za III kwartał 2020 r., do 8 stycznia 2021 r. za IV kwartał 2020 r.;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Urząd Statystyczny w Rzeszowie
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Ruch graniczny.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.30.17
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020