Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
URE SI NCW 01 - dane o realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego, o których mowa w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Urzędu Regulacji Energetyki
Źródło danych:
System informacyjny o realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Urząd Regulacji Energetyki 5 razy w roku do 15 czerwca 2020 r. za I kwartał 2020 r., do 15 września 2020 r. za II kwartał 2020 r., do 15 grudnia 2020 r. za III kwartał 2020 r., do 15 marca 2021 r. za IV kwartał 2020 r., do 15 kwietnia 2021 r. za rok 2020;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Główny Urząd Statystyczny
Urząd Regulacji Energetyki 5 razy w roku do 15 czerwca 2020 r. za I kwartał 2020 r., do 15 września 2020 r. za II kwartał 2020 r., do 15 grudnia 2020 r. za III kwartał 2020 r., do 15 marca 2021 r. za IV kwartał 2020 r., do 15 kwietnia 2021 r. za rok 2020;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Bilanse paliw i energii. Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe. Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.44.01 1.44.03 1.44.11
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020