Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
H-01w - sprawozdanie o sieci handlowej
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
H-01w - sprawozdanie o sieci handlowej
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Podmioty gospodarki narodowej, o liczbie pracujących 10 lub więcej osób, prowadzące działalność gospodarczą poprzez sieć sklepów, sklepy detaliczne, stacje paliw (z wyłączeniem indywidualnych gospodarstw rolnych);

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 1 marca 2021 r. według stanu na 31 grudnia 2020 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Cechy organizacyjno-prawne. Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Informacje o sprawozdawcy. Infrastruktura handlowa. Rodzaj prowadzonej działalności. Sprzedaż detaliczna i hurtowa. Obciążenie respondentów.

Szczegółowy zakres danych osobowych:
Adres do korespondencji. Imiona i nazwiska. Adres poczty elektronicznej. Numer telefonu.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.49.02
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021