Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
DS-50I - ochrona zdrowia w gospodarstwach domowych, kwestionariusz indywidualny
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
DS-50I - ochrona zdrowia w gospodarstwach domowych, kwestionariusz indywidualny
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Osoby w gospodarstwie domowym;

metoda obserwacji reprezentacyjnej na wylosowanej próbie 0,04%
Jednorazowo do 30 stycznia 2021 r. za rok 2020;

dobrowolne
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
wywiad bezpośredni lub wywiad telefoniczny;
ankieter statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane identyfikacyjne. Stan zdrowia członków gospodarstw domowych. Informacje dotyczące wywiadu/ankiety. Ubezpieczeni i płatnicy składek. Świadczenia z ubezpieczeń społecznych i pozaubezpieczeniowe. Dane uzupełniające o zdrowiu. Ambulatoryjna opieka zdrowotna - działalność. Stacjonarna opieka zdrowotna - działalność. Dostęp do opieki zdrowotnej. Zachorowania, problemy zdrowotne. Społeczeństwo informacyjne. Profilaktyka zdrowotna. Prywatne wydatki na ochronę zdrowia. Jakość opieki zdrowotnej. Obciążenie respondentów.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.29.10
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021