Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
ZD-G - wypadki przy pracy i problemy zdrowotne związane z pracą – ankieta modułowa BAEL
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
ZD-G - wypadki przy pracy i problemy zdrowotne związane z pracą - ankieta modułowa BAEL
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Osoby w wieku 15 lat i więcej będące członkami gospodarstw domowych;

metoda obserwacji reprezentacyjnej na wylosowanej próbie 0,4%
Jednorazowo do 6 lipca 2020 r. za II kwartał 2020 r.;

dobrowolne
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
wywiad bezpośredni lub wywiad telefoniczny;
ankieter statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Wypadki przy pracy. Zachorowania, problemy zdrowotne. Czynniki ryzyka zagrażające zdrowiu.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.23.22
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020