Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
GITD KSPO 01 - dane dotyczące pojazdów samochodowych objętych opłatą za przejazd po odcinkach dróg płatnych
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego
Źródło danych:
Krajowy System Poboru Opłat;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Główny Inspektorat Transportu Drogowego Stały dostęp od 1 stycznia 2020 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Pojazdy samochodowe przemieszczające się po terytorium Polski.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.48.17
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020