Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
PLPKPT PPŁ 01 - dane o przewozach ładunków według regionów
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych podmiotów posiadających licencje na wykonywanie przewozów kolejowych i udostępnianie pojazdów trakcyjnych
Źródło danych:
Systemy informacyjne dotyczące przewozów pasażerów i ładunków;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Podmioty posiadające licencje na wykonywanie przewozów kolejowych i udostępnianie pojazdów trakcyjnych Co 5 lat do 30 września 2021 r. za rok 2020;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Przewozy ładunków.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.48.01
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021