Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
MF VAT MOSS 01 - dane dotyczące płatników VAT rozliczających podatek VAT w ramach procedury VAT MOSS
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Finansów
Źródło danych:
Baza danych o podatnikach podatku od towarów i usług w ramach VAT MOSS;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Ministerstwo Finansów Raz w kwartale do 1 czerwca 2020 r. za I kwartał 2020 r., do 1 września 2020 r. za II kwartał 2020 r., do 1 grudnia 2020 r. za III kwartał 2020 r., do 1 marca 2021 r. za IV kwartał 2020 r.;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Rozliczanie podatku VAT w ramach procedury VAT MOSS.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.65.19 1.65.20 1.67.05
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020