Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
MR PEF 01 - dane dotyczące wystawionych faktur elektronicznych
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Rozwoju
Źródło danych:
Platforma Elektronicznego Fakturowania;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Ministerstwo Rozwoju Co 2 lata do 15 maja 2020 r. za rok 2019;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane identyfikacyjne. Społeczeństwo informacyjne.

Szczegółowy zakres danych osobowych:
Numer identyfikacji podatkowej.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.43.14
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020