Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
PZL PL 02 - dane o ruchu samolotów i przewozach samolotami polskich i obcych przewoźników do lub z portów polskich
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych podmiotów zarządzających portami lotniczymi kategorii 1, 2 lub 3
Źródło danych:
Systemy informacyjne podmiotów zarządzających portami lotniczymi kategorii 1, 2 lub 3;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Podmioty zarządzające portami lotniczymi kategorii 1, 2 lub 3 Raz w roku do 31 maja 2021 r. za rok 2020;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Urząd Statystyczny w Szczecinie
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Porty lotnicze.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.48.08
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021