Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
K-07 - sprawozdanie z działalności centrum kultury, domu kultury, ośrodka kultury, klubu, świetlicy
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
K-07 - sprawozdanie z działalności centrum kultury, domu kultury, ośrodka kultury, klubu, świetlicy
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Centra kultury, domy kultury, ośrodki kultury, kluby i świetlice zaklasyfikowane wg PKD do podklasy 90.04.Z lub podmioty prowadzące działalność kulturalną w zakresie centrum kultury, domu kultury, ośrodka kultury, klubu lub świetlicy;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 24 lutego 2021 r. za rok 2020;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Cechy organizacyjno-prawne. Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Infrastruktura i wyposażenie obiektów działalności kulturalnej. Obiekty działalności kulturalnej przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Działalność artystyczna i rozrywkowa. Działalność kulturalno-edukacyjna. Absolwenci. Działalność wydawnicza. Konserwacja i digitalizacja zbiorów. Pracujący, w tym zatrudnieni. Informacje o sprawozdawcy. Wpływ COVID-19 na prowadzenie działalności. Obciążenie respondentów.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.28.01
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021