Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
KN-1 - działalność archiwalna
Gestor zestawu:
Zestawy danych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Źródło danych:
KN-1 - działalność archiwalna
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Archiwa państwowe;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 31 stycznia 2021 r. za rok 2020;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane identyfikacyjne. Kopie materiałów archiwalnych. Kształtowanie narodowego zasobu archiwalnego. Przechowywanie dokumentacji niearchiwalnej. Wykorzystanie zasobu archiwum państwowego. Wyposażenie i infrastruktura archiwów państwowych. Zasób archiwalny. Pracujący, w tym zatrudnieni. Obciążenie respondentów.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.28.05
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021