Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
KNF-02 - sprawozdanie statystyczne o działalności ubezpieczeniowej zakładów ubezpieczeń/reasekuracji
Gestor zestawu:
Zestawy danych Komisji Nadzoru Finansowego
Źródło danych:
KNF-02 - sprawozdanie statystyczne o działalności ubezpieczeniowej zakładów ubezpieczeń/reasekuracji
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji;

metoda obserwacji pełnej
Raz w kwartale do 19 maja 2020 r. za I kwartał 2020 r., do 11 sierpnia 2020 r. za II kwartał 2020 r., do 10 listopada 2020 r. za III kwartał 2020 r., do 11 lutego 2021 r. za IV kwartał 2020 r., do 15 lipca 2021 r. za rok 2020 - dane zweryfikowane przez biegłego rewidenta;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Komisja Nadzoru Finansowego
Komisja Nadzoru Finansowego;

metoda obserwacji pełnej
Raz w kwartale do 49. i 70. dnia po kwartale za I kwartał 2020 r., do 42. i 70. dnia po kwartale, narastająco za II kwartał 2020 r., za III kwartał 2020 r. i do 12 lutego 2021 r. za IV kwartał 2020 r., do 9 marca 2021 r. za IV kwartał 2020 r., do 31 sierpnia 2021 r. za rok 2020 - dane zweryfikowane przez biegłego rewidenta;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Komisja Nadzoru Finansowego;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 31 sierpnia 2021 r. za rok 2020 - dane zweryfikowane przez biegłego rewidenta;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane identyfikacyjne. Działalność zakładów ubezpieczeń. Obciążenie respondentów.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.62.04 1.67.01 1.67.03 1.67.07