Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
UKE P 01 - dane o działalności pocztowej
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Urzędu Komunikacji Elektronicznej
Źródło danych:
System informacyjny w zakresie działalności pocztowej;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Urząd Komunikacji Elektronicznej Raz w roku do 28 maja 2021 r. za rok 2020;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Infrastruktura i usługi pocztowe. Wartość usług.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.48.06
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021