Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
M-09 - sprawozdanie o wywozie i przetwarzaniu odpadów komunalnych
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
M-09 - sprawozdanie o wywozie i przetwarzaniu odpadów komunalnych
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Urzędy marszałkowskie; podmioty gospodarki narodowej zajmujące się zbieraniem odpadów komunalnych lub odbieraniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub przetwarzaniem odpadów komunalnych;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 22 lutego 2021 r. za rok 2020;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Urząd Statystyczny w Lublinie
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane identyfikacyjne. Odpady komunalne. Obciążenie respondentów.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.01.08
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021