Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
MRPiPS-03 - sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach
Gestor zestawu:
Zestawy danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej
Źródło danych:
MRPiPS-03 - sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Powiatowe centrum pomocy rodzinie; Ośrodki pomocy społecznej; inne jednostki organizacyjne wykonujące zadania pomocy społecznej;

metoda obserwacji pełnej
2 razy w roku do 24 lipca 2020 r. za I półrocze 2020 r., do 29 stycznia 2021 r. za rok 2020;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
urząd wojewódzki
Urzędy wojewódzkie;

metoda obserwacji pełnej
2 razy w roku do 14 sierpnia 2020 r. za I półrocze 2020 r., do 26 lutego 2021 r. za rok 2020;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
Mnisterstwo Rodziny i Polityki Społecznej;

metoda obserwacji pełnej
2 razy w roku do 25 września 2020 r. za I półrocze 2020 r., do 25 czerwca 2021 r. za rok 2020;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Pomoc społeczna. Świadczenia z pomocy społecznej.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.25.07 1.26.01
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020