Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
MRPiPS-04 - sprawozdanie o wydawanych zezwoleniach na pracę cudzoziemców w RP
Gestor zestawu:
Zestawy danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Źródło danych:
MRPiPS-04 - sprawozdanie o wydawanych zezwoleniach na pracę cudzoziemców w RP
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Urzędy wojewódzkie;

metoda obserwacji pełnej
2 razy w roku do 14 lipca 2020 r. za I półrocze 2020 r., do 18 stycznia 2021 r. za II półrocze 2020 r.;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Urząd Statystyczny w Bydgoszczy
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Zezwolenia na pracę cudzoziemców. Obciążenie respondentów.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.23.15
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020