Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
MS-DB5 - sprawozdanie z wykonania zatrudnienia i wynagrodzeń w zakładach dla nieletnich
Gestor zestawu:
Zestawy danych Ministerstwa Sprawiedliwości
Źródło danych:
MS-DB5 - sprawozdanie z wykonania zatrudnienia i wynagrodzeń w zakładach dla nieletnich
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Schroniska dla nieletnich; Zakłady poprawcze;

metoda obserwacji pełnej
Raz w kwartale do 10 kwietnia 2020 r. za I kwartał 2020 r., do 10 lipca 2020 r. za I półrocze 2020 r., do 9 października 2020 r. za trzy kwartały 2020 r., do 10 stycznia 2021 r. za rok 2020;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci papierowej;
zbiór danych;
Ministerstwo Sprawiedliwości
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Obciążenia administracyjne respondentów. Wykonanie zatrudnienia i wynagrodzeń.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.03.05
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020