Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
MS-Kom23 - sprawozdanie z czynności komornika
Gestor zestawu:
Zestawy danych Ministerstwa Sprawiedliwości
Źródło danych:
MS-Kom23 - sprawozdanie z czynności komornika
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Komornicy przy sądach rejonowych;

metoda obserwacji pełnej
Raz w półroczu do 9 lipca 2020 r. za I półrocze 2020 r., do 8 stycznia 2021 r. za rok 2020;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
sądy okręgowe
Sądy okręgowe;

metoda obserwacji pełnej
Raz w półroczu do 15 lipca 2020 r. za I półrocze 2020 r., do 14 stycznia 2021 r. za rok 2020;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Ministerstwo Sprawiedliwości
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Czynności komornika. Ewidencja spraw. Informacja o wysokości kwot egzekwowanych i wyegzekwowanych. Obciążenia administracyjne respondentów. Sprawy z wyboru wierzyciela. Terminowość załatwienia spraw.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.03.01
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020