Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
MS-ZK-6 - sprawozdanie o nauczaniu skazanych
Gestor zestawu:
Zestawy danych Ministerstwa Sprawiedliwości
Źródło danych:
MS-ZK-6 - sprawozdanie o nauczaniu skazanych
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Zakłady karne; Areszty śledcze;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 3 lipca 2020 r. za rok szkolny 2020 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
okręgowe inspektoraty Służby Więziennej
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Nauczanie skazanych kobiet i mężczyzn. Obciążenia administracyjne respondentów. Skazani uczący się w rozbiciu na systemy odbywania kary.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.03.04
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020