Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
MS-ZN27s - sprawozdanie z zakresu nauki wychowanków w schronisku dla nieletnich
Gestor zestawu:
Zestawy danych Ministerstwa Sprawiedliwości
Źródło danych:
MS-ZN27s - sprawozdanie z zakresu nauki wychowanków w schronisku dla nieletnich
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Szkoły w schroniskach dla nieletnich;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 4 września 2020 r. za rok szkolny 2019/2020 r.;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Ministerstwo Sprawiedliwości
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Ewidencja wychowanków pobierających naukę w schronisku. Klasyfikacja uczniów. Obciążenia administracyjne respondentów.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.03.04
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020