Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
C-02-1 - notowania cen detalicznych artykułów żywnościowych (z wyłączeniem grupy „owoce” i „warzywa”), napojów bezalkoholowych i alkoholowych oraz wyrobów tytoniowych
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
C-02-1 - notowania cen detalicznych artykułów żywnościowych (z wyłączeniem grupy „owoce” i „warzywa”), napojów bezalkoholowych i alkoholowych oraz wyrobów tytoniowych
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Podmioty gospodarki narodowej prowadzące punkty sprzedaży detalicznej lub wykonujące usługi;

metoda obserwacji reprezentacyjnej na dobranej celowo próbie
Raz w miesiącu od 5. do 22. dnia miesiąca za miesiąc;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
notowanie cen;
ankieter statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Ceny detaliczne.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.64.07
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020