Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
MZ-11 - sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej
Gestor zestawu:
Zestawy danych Ministerstwa Zdrowia
Źródło danych:
MZ-11 - sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Podmioty wykonujące działalność leczniczą, w tym indywidualne i grupowe praktyki zawodowe lekarzy, pielęgniarek i położnych oraz praktyki zawodowe fizjoterapeutów udzielające ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w ramach środków publicznych (umowa z NFZ);

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 31 marca 2021 r. według stanu na 31 grudnia 2020 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy Centrum e-Zdrowia, urzędy wojewódzkie
Urzędy wojewódzkie;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 31 maja 2021 r. według stanu na 31 grudnia 2020 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy Centrum e-Zdrowia
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Ambulatoryjna opieka zdrowotna - działalność. Kadra medyczna. Profilaktyka zdrowotna. Zachorowania, problemy zdrowotne. Zakłady i pracownie diagnostyczne i zabiegowe.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.29.02
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021