Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
MZ-35 - sprawozdanie z działalności wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy
Gestor zestawu:
Zestawy danych Ministerstwa Zdrowia
Źródło danych:
MZ-35 - sprawozdanie z działalności wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Wojewódzkie ośrodki medycyny pracy;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 15 marca 2021 r. według stanu na 31 grudnia 2020 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy Centrum e-Zdrowia
Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera w Łodzi;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 15 września 2021 r. według stanu na 31 grudnia 2020 r.;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Ambulatoryjna opieka zdrowotna - działalność. Kadra medyczna. Profilaktyka zdrowotna.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.29.04 1.29.06
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021