Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
MZ-49 - sprawozdanie z działalności oświatowo-zdrowotnej i promocji zdrowia
Gestor zestawu:
Zestawy danych Ministerstwa Zdrowia
Źródło danych:
MZ-49 - sprawozdanie z działalności oświatowo-zdrowotnej i promocji zdrowia
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne;

metoda obserwacji pełnej
Co 2 lata do 1 lutego 2021 r. za rok 2020;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
wojewódzka stacja sanitarno-epidemiologiczna;

dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Centrum e-Zdrowia
Wojewódzka stacja sanitarno-epidemiologiczna;

metoda obserwacji pełnej
Co 2 lata do 15 lutego 2021 r. za rok 2020 - dane ostateczne;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Inspektorat Sanitarny, Centrum e-Zdrowia
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Nadzór sanitarno-epidemiologiczny. Pracujący, w tym zatrudnieni. Profilaktyka zdrowotna.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.29.14
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021