Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
MZ-55 - okresowy, dzienny meldunek o zachorowaniach i podejrzeniach zachorowań na grypę
Gestor zestawu:
Zestawy danych Ministerstwa Zdrowia
Źródło danych:
MZ-55 - okresowy, dzienny meldunek o zachorowaniach i podejrzeniach zachorowań na grypę
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych;

metoda obserwacji pełnej
4 razy w miesiącu 7. dnia miesiąca po zakończeniu przyjęć pacjentów od 1. do 7. dnia miesiąca, 15. dnia miesiąca po zakończeniu przyjęć pacjentów od 8. do 15. dnia miesiąca, 22. dnia miesiąca po zakończeniu przyjęć pacjentów od 16. do 22. dnia miesiąca, ostatniego dnia miesiąca po zakończeniu przyjęć pacjentów od 23. do ostatniego dnia miesiąca;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Zachorowania, problemy zdrowotne.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.29.02
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020