Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
MZ-88A - sprawozdanie o zatrudnieniu wybranej kadry medycznej w uczelniach i administracji
Gestor zestawu:
Zestawy danych Ministerstwa Zdrowia
Źródło danych:
MZ-88A - sprawozdanie o zatrudnieniu wybranej kadry medycznej w uczelniach i administracji
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Urzędy wojewódzkie; Urzędy marszałkowskie; Starostwa powiatowe; Narodowy Fundusz Zdrowia (centrala); Narodowy Fundusz Zdrowia (oddziały wojewódzkie); Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Centrum Egzaminów Medycznych; Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych; uniwersytety medyczne oraz inne uczelnie kształcące kadrę medyczną;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 26 lutego 2021 r. według stanu na 31 grudnia 2020 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy Centrum e-Zdrowia
Centrum e-Zdrowia;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 30 czerwca 2021 r. według stanu na 31 grudnia 2020 r.;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Kadra medyczna.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.29.06
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021