Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
OŚ-27 - sprawozdanie z przebiegu realizacji przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych w zakresie wyłączenia gruntów leśnych
Gestor zestawu:
Zestawy danych Ministerstwa Klimatu i Środowiska
Źródło danych:
OŚ-27 - sprawozdanie z przebiegu realizacji przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych w zakresie wyłączenia gruntów leśnych
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Regionalne dyrekcje Lasów Państwowych; Dyrekcje parków narodowych;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 1 marca 2021 r. za rok 2020;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych, Ministerstwo Środowiska
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 29 kwietnia 2021 r. za rok 2020;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny, Ministerstwo Środowiska
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Zagrożenia i ochrona lasu.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.01.02
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021