Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
OŚ-2b - sprawozdanie z działalności kontrolnej wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska
Gestor zestawu:
Zestawy danych Ministerstwa Klimatu i Środowiska
Źródło danych:
OŚ-2b - sprawozdanie z działalności kontrolnej wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska;

metoda obserwacji pełnej
2 razy w roku do 30 października 2020 r. za I półrocze 2020 r., do 15 lutego 2021 r. za rok 2020;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 30 marca 2021 r. za rok 2020;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ministerstwo Finansów
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 30 czerwca 2021 r. za rok 2020;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Działalność kontrolna w zakresie ochrony środowiska.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.01.12